De la 01.01.2018, salariul minim brut pe tara se stabileste la 1.900 lei lunar, astfel:

Infografic realizat de echipa Manager.ro

salariu

marți, 23 septembrie 2014

CLARIFICARI PRIVIND DOSARELE DE PENSIE

Instructiunile Ministerului Afacerilor Interne nr. 140/2014 privind modalitatile tehnice de intocmire si transmitere a documentelor si datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie au fost publicate in Monitorul Oficial, nr. 690, din 22 septembrie
Reglementarile cuprinse in document se aplica cadrelor militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, precum si pentru urmasii acestora.
Totodata, dispozitiile se aplica si persoanelor care au calitatea de cadru militar in rezerva/retragere si solicita direct Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne inscrierea la pensie la momentul indeplinirii conditiilor prevazute de lege.
Concret, potrivit documentului citat, pentru acordarea pensiei pentru limita de varsta, a pensiei anticipate si a pensiei anticipate partial, cererea de inscriere la pensie va fi insotita de mai multe documente, dupa cum urmeaza:
 • formularul tipizat „fisa de pensie” completat (pe care il puteti consulta in fisier atasat, n.r.), cu exceptia persoanelor care solicita inscrierea la pensie direct Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne;
 • brevetul/atestatul de conferire sau adeverinta, dupa caz, din care sa rezulte conferirea semnului onorific, conform datelor inscrise la pct. 2 din fisa de pensie;
 • c) intocmit carnet de munca si nu poseda un astfel de document, cu exceptia situatiilor in care legea nu prevede obligativitatea intocmirii acestuia;
 • carnetul de munca pentru membrii CAP (original si copie), dupa caz;
 • carnetul de asigurari sociale pentru agricultori (original si copie), dupa caz;
 • alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata, dupa caz;
 • actele de stare civila ale solicitantului: buletin/carte de identitate, certificat de nastere si de casatorie (original si copie);
 • livretul militar (original si copie), dupa caz;
 • diploma de absolvire a invatamantului universitar (original si copie) si adeverinta din care sa rezulte durata normala, perioada studiilor si faptul ca acestea au fost urmate la zi, dupa caz;
 • dovada echivalarii de catre statul roman a cursurilor desfasurate in cadrul unor institutii de invatamant universitar din strainatate, dupa caz;
 • adeverinta privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca (original);
 • adeverinta privind veniturile realizate lunar in unitatile Ministerului Afacerilor Interne sau ale Administratiei Nationale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei pana la data de 1 ianuarie 2011 sau adeverinta privind castigul salarial lunar brut pana la 1 aprilie 2001 in cazul persoanelor care au avut vechime in munca si au fost asigurati in sistemul public de pensii, transmisa letric si electronic;
 • adeverinte privind desfasurarea activitatii in locuri de munca incadrate in grupele I si a II-a de munca, potrivit legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau, dupa caz, adeverinte privind conditiile de munca deosebite, speciale si/sau alte conditii pentru persoanele care au realizat stagii de cotizare in structuri ale sistemului/in afara sistemului de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala (original);
 • procura speciala, pentru mandatar (original);
 • acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu completarile ulterioare, si/sau al Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • adeverinta care sa ateste perioadele de activitate realizate dupa data de 1 ianuarie 2011 (original);
 • alte acte intocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie, dupa caz.
In ceea ce priveste acordarea pensiei de invaliditate, solicitantii vor prezenta, pe langa documentele de mai sus, si decizia medicala asupra capacitatii de munca, in original.
De asemenea, pentru acordarea pensiei de urmas, cererea de inscriere va fi insotita de documentele prezentate anterior (pentru cazurile in care sustinatorul decedat nu avea calitatea de pensionar) si de:
 • actele de stare civila ale urmasilor si ale reprezentantului legal, dupa caz (copie);
 • decizia medicala asupra capacitatii de munca, dupa caz (original);
 • decizia de pensie/talon de plata a pensiilor, pentru cazurile in care sustinatorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
 • adeverinta de studii, in cazul urmasilor copii in varsta de peste 16 ani (original);
 • actul doveditor al cauzei decesului, cu exceptia situatiilor in care sustinatorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);
 • adeverinta privind veniturile brute ale sotului/sotiei supravietuitor/supravietuitoare, dupa caz (original);
 • certificatul de deces (copie).
Dosarul de pensie, cuprinzand in mod obligatoriu toate documentele ordonate si consemnate in opis, se transmite Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne de unitatile Ministerului Afacerilor Interne, insotit de o adresa de inaintare.
Dosarele care nu contin toate documentele corespunzatoare tipului de pensie solicitat se restituie de catre Casa de Pensii Sectoriala a MAI in termen de 5 zile de la data inregistrarii, in vederea completarii, cu instiintarea in scris a solicitantului.

Termen de intrare in vigoare : 22 septembrie 2014

Sef Departament Munca si Resurse Umane
Col(r) Luminita Petrescu

ABROGAREA UNOR PREVEDERI DIN LEGEA NR.329/2009

Bucureşti, 17 septembrie 2014

Plenul Camerei Deputaţilor a aprobat miercuri abrogarea unor prevederi din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice astfel încât se elimină interdicţia cumulului pensiei cu salariul.

Propunerea legislativă pentru abrogarea unor prevederi din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, care a fost respinsă de Senat în 2 septembrie, a fost adoptată de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, cu 220 de voturi pentru, 6 împotrivă şi 41 de abţineri.

Raportul comun al Comisiei de muncă şi al Comisiei de buget, pe care plenul şi l-a însuşit şi votat, prevede că eliminarea interdicţiei cumulului pensiei cu salariul se aplică în cazul angajaţilor sistemului public pentru care nivelul pensiei nete aflată în plată depăşeşte nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului aprobat în legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

În acelaşi document se precizează că adoptarea propunerii legislative este necesară deoarece 'prin stabilirea imperativă a limitei cuantumului pensiei până la care se poate realiza cumulul cu salariul se produc discriminări, dar şi limitări ale accesului şi dreptului la muncă în sistemul public pentru persoane cu pregătire temeinică experienţă şi expertiză în anumite domenii cum ar fi apărare, ordine publică siguranţă naţională, compartimentele de protecţie a informaţiilor clasificate, departamentele de poliţie comunitară, oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară precum şi multe alte autorităţi şi instituţii publice'.

'Interdicţiile şi obligaţiile impuse de Guvernul Boc au ofertat prin limitare şi dreptul la pensie şi dreptul la muncă. Prin promisiunile pe care le-am făcut în 2012 am stabilit că vom repara aceste nedreptăţi şi, practic, susţinem acest proiect de lege în forma adoptată de comisii, deoarece esenţa legitimităţii constituţionale a restrângerii exerciţiului unui drept sau al unei libertăţi este tocmai caracterul excepţional şi temporar al acestei legi', a afirmat în plenul Camerei Deputaţilor Codrin Scutaru, secretar de stat în Ministerul Muncii.

Deputata PSD Ana Birchall a precizat că 'prin această iniţiativă legislativă, se va putea repara o nedreptate a regimului Boc - Băsescu, românii îşi vor putea completa veniturile prin cumulul pensiei cu salariul şi (...) se comite încă o măsură de dreptate socială'.

Liderul grupului PNL, George Scutaru, a anunţat că liberalii susţin propunerea, 'fiind consecvenţi în atitudinea partidului din ultimii trei ani'.

Liderul deputaţilor PDL, Tinel Gheorghe, a anunţat că grupul său se va abţine de la vot, pentru că Guvernul nu convinge că are soluţii pentru tineri iar actul normativ 'le blochează tinerilor accesul la locurile de muncă'.