De la 01.01.2018, salariul minim brut pe tara se stabileste la 1.900 lei lunar, astfel:

Infografic realizat de echipa Manager.ro

salariu

joi, 22 februarie 2018

Nu este o gluma - este adevarat: MApN acorda "Emblema de Onoare a Pensiilor Militare"!... Unii propun ca aceasta distinctie sa se acorde fiecarui pensionar iar marimea medaliei sa fie proportionala cu cuantumul pensiei nete!...

ORDIN nr. M.14 din 22 ianuarie 2018 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 131 din 12 februarie 2018


    Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 56 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată,
    în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, republicată,
    ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 19 septembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:
    "e^1) Emblema de Onoare a Pensiilor Militare;"

    2. La articolul 11, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Pe aversul Emblemei de Onoare a Statului Major al Apărării este reprezentat însemnul heraldic al Statului Major al Apărării, înalt de 35 mm, înconjurat de o cunună de lauri deschisă, lată de 10 mm. În deschiderea cununii de lauri este dispusă central o cruce. Deasupra cununii de lauri este dispusă central plăcuţa superioară, cu dimensiunile 20 mm x 10 mm, pe care este înscris, în relief, cu majuscule, cuvântul «ONOARE». De plăcuţă este ataşat dispozitivul de prindere compus din două inele.
    (2) Pe aversul emblemelor de onoare prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c)-j) este reprezentat, după caz, însemnul heraldic al Direcţiei generale de informaţii a apărării, Direcţiei generale management resurse umane, Direcţiei generale financiar-contabile, Direcţiei medicale, Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale sau scutul heraldic al categoriei de forţe ale armatei ori al comandamentului, înalt de 35 mm, înconjurat de o cunună de lauri deschisă, lată de 10 mm. În deschiderea cununii de lauri este dispusă central o cruce. Deasupra cununii de lauri este dispusă central plăcuţa superioară, cu dimensiunile 20 mm x 10 mm, pe care este înscris, în relief, cu majuscule, cuvântul «ONOARE». De plăcuţă este ataşat dispozitivul de prindere compus din două inele.
    ...............................................................
    (4) Pe reversul Emblemei de Onoare a Statului Major al Apărării este reprezentată aceeaşi cunună de lauri. În deschiderea cununii de lauri este dispusă central o cruce. Cuvântul «ONOARE» este scris şi pe reversul plăcuţei superioare, în relief, cu acelaşi tip de caractere. Pe reversul emblemei, central, este scrisă, în relief, cu majuscule, cu litere înalte de 3 mm, denumirea specifică: EMBLEMA DE ONOARE A STATULUI MAJOR AL APĂRĂRII."

    3. La articolul 11 alineatul (5), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:
    "c^1) EMBLEMA DE ONOARE A PENSIILOR MILITARE;"

    4. La articolul 11 alineatul (6), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:
    "d^1) de culoare mov, cu două benzi de 5 mm de culoare galben auriu, dispuse central, cu distanţa de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Pensiilor Militare;"

    5. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 19^1
    Emblema de Onoare a Pensiilor Militare se conferă prin ordin de către directorul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, din propria consideraţie sau la propunerile şefilor/comandanţilor structurilor militare din subordinea Statului Major al Apărării, ale şefilor structurilor militare centrale ori subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale sau la solicitarea preşedinţilor structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă/retragere ori ale veteranilor de război, pentru îndeplinirea ireproşabilă a misiunilor sau pentru rezultate meritorii în procesul instruirii ori pentru servicii deosebite aduse structurilor de pensii militare, astfel:
    a) personalului militar, personalului civil şi structurilor militare de specialitate din Ministerul Apărării Naţionale, militarilor în rezervă şi în retragere, veteranilor de război, precum şi altor persoane fizice şi juridice române;
    b) militarilor, precum şi altor persoane fizice şi juridice din străinătate."

    6. La articolul 50, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 50
    (1) Emblemele de onoare şi de merit se conferă, de regulă, cu prilejul Zilei Naţionale a României, Zilei Armatei României, zilelor categoriilor de forţe ale armatei, zilelor armelor, Zilei Rezervistului Militar, Zilei Veteranilor de Război, Zilei Pensiilor Militare, precum şi pe timpul activităţilor desfăşurate în teatrele de operaţii de către oficialităţile civile şi militare ale statului român."

    7. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    8. După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.


    ART. II
    În tot cuprinsul actului normativ în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc după cum urmează:
    a) „Statul Major General“, cu denumirea „Statul Major al Apărării“;
    b) „Direcţia management resurse umane“, cu denumirea „Direcţia generală management resurse umane“;
    c) „Direcţia financiar-contabilă“, cu denumirea „Direcţia generală financiar-contabilă“.


    ART. III
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                    Ministrul apărării naţionale,
                    Mihai-Viorel Fifor

    Bucureşti, 22 ianuarie 2018.
    Nr. M.14.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. M.102/2012)
    EMBLEMA DE ONOARE
    a Statului Major al Apărării
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 5^1 la Ordinul nr. M.102/2012)
    EMBLEMA DE ONOARE
    a Pensiilor Militare
    

luni, 11 septembrie 2017

Anunt pentru rezervistii aflati in cautarea unui loc de munca

Scoala „CONFIDENT” – Furnizor de formare profesionala, organizeaza si desfasoara cursuri autorizate de specializare, pentru dobandirea de competente fundamentale/cheie specifice ariilor ocupationale: Detectiv Particular, Evaluator de Risc la Securitatea Fizica, Manager de Securitate,  Dispecer Centru de Alarma, Sef Obiectiv Servicii de Securitate, Tehnician Sisteme de Securitate.

Director General “CONFIDENT”
Col. (r) Vasile Cireş
021.332.05.04
072.239.93.02
075.139.93.02

marți, 25 aprilie 2017

In atentia rezervistilor din Bucuresti si imprejurimi, interesati de un loc de munca

Se cauta un militar in rezerva, in masura sa asigure indeplinirea sarcinilor postului denumit "OFITER DE SUPRAVEGHERE SI SIGURANTA" (pentru detalii, clic aici), la punctul de lucru situat in com. Vidra, jud. Ilfov.
Relatii: Col. (r) Radoi Gigel, tel. 0736351834.

joi, 8 decembrie 2016

"Personalitate si anomie sociala" - Un cursant si profesorul sau indrumator de la Universitatea Nationala de Aparare ne solicita ajutorul la realizarea unui studiu stiintific

Stimați respondenți,

Dificultățile cu care ne confruntăm zi de zi, oboseala și tensiunile acumulate se răsfrâng asupra organismului în cel mai cumplit mod cu putință și generează ceea ce denumim generic stres, ca modalitate generală de adaptare la mediul nostru existențial. La rândul său, stresul poate provoca stări de nervozitate, poate declanșa accese de furie și agresivitate. Totodată, stresul constituie cauza stărilor de oboseală accentuată și a dezinteresului crescut față de lumea înconjurătoare. 
Toate aceste aspecte ne-au determinat să efectuăm o cercetare științifică referitoare la impactul pe care stresul îl are asupra noastră, prin stabilirea modului în care acesta ne conturează sau ne modifică personalitatea. Pentru a putea ajunge la unele concluzii pertinente și valide, avem nevoie de răspunsurile dumneavoastră la următoarele întrebări.

Vă garantăm confidențialitatea datelor furnizate prin intermediul acestui chestionar, ale căror prelucrări statistice vor fi utilizate doar în scopuri științifice.

Vă asigurăm de toată recunoștința noastră și de cele mai bune gânduri!

Pentru a răspunde chestionarului trebuie doar să urmați linkul de mai jos:

luni, 14 noiembrie 2016

Daca va intereseaza sa lucrati în proiecte finanțate prin fonduri europene în calitate de expert formare

Știai că pentru a lucra în proiecte finanțate prin fonduri europene în calitate de expert formare este necesar să deții și un certificat de absolvire  pentru ocupatia “formator” recunoscut de Autoritatea Natională pentru Calificări, Ministerul Muncii și Ministerul Educației?
Vino la curs să înveți despre proiectarea și organizarea programelor de formare, pregătirea și realizarea activităților de formare, evaluarea participanților la formare și despre metodele de formare specifice adulților!
Fundația “Camera de Arbitraj si Mediere” organizează la Iași, începând cu data de 25 noiembrie 2016, curs de formator, autorizat A.N.C.
Durata: 40 ore, tip perfectionare.
Taxa de participare: 300 lei
Pentru înscrieri, ne puteți contacta la numărul de tel: 0755.133.833 sau pe adresa de e mail: cameradearbitrajsimediere@gmail.com

marți, 8 martie 2016

Senat/Comisie pentru buget: Pensiile de serviciu ale militarilor, polițiștilor - 80% din baza de calcul

Comisia pentru buget a Senatului a adoptat, marți, un amendament potrivit căruia militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, cu vechime de cel puțin 25 de ani, vor beneficia, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu în cuantum de 80% din baza de calcul, față de 65% cum este, în prezent, în OUG 57/2015.
Senatorii din comisie au adoptat și un amendament privind plafonarea pensiei stabilite, recalculată și actualizată la cuantumul de 100% din baza de calcul.
Senatorii au dezbătut și avizat în acest sens proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetar, în prezența reprezentanților sindicatelor din domeniul apărării.
Membrii comisiei au decis, astfel, revenirea la procentul de 80%, cum era în Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat, dar au stabilit un plafon pentru aceste pensii.
Potrivit celor adoptate de comisie, "militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, cu vechime cumulată (...) de cel puțin 25 de ani, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul". "Pensia stabilită, recalculată și actualizată nu poate depăși cuantumul de 100% din baza de calcul".
Ordonanța urmează să intre în dezbaterea plenului Senatului care este primă Cameră sesizată.
În decembrie 2015, Guvernul a aprobat ordonanța de urgență prin care se modifica, între altele, Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat, astfel încât la stabilirea bazei de calcul folosită în cazul pensiilor militare de stat să fie luate în considerare doar salariile lunare brute realizate, fără includerea sporurilor și a altor drepturi bănești de care beneficiază militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special.
Ordonanța mai stabilea că militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, cu vechime cumulată (...) de cel puțin 25 de ani, vor beneficia, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul.
Ministrul Apărării Naționale, Mihnea Motoc, a justificat atunci ordonanța de urgență prin faptul că Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat nu era funcțională din cauza unor "anumite contradicții" și a fost nevoie de găsirea unei formule "juste, aplicabile și raționale" care va produce o creștere a acestora.

marți, 17 martie 2015

In atentia celor aflati in cautarea unui loc de munca

90 de angajatori recruteaza Conferinte si Seminarii
Inscrie-te pentru a participa la cel mai mare targ de cariera din 2015:
Pasul 1: Creeaza-ti un cont nou pe Hipo.ro.
Pasul 2: Completeaza-ti sau actualizeaza-ti CV-ul pe Hipo.ro. Il poti importa in cateva secunde de pe Linkedin.
Pasul 3: Aplica la cele 30 de workshopuri si conferinte sustinute de top manageri de la cele mai mari companii din Romania.  
Pasul 4: Descarca-ti CV-ul Barcode si vino cu el la eveniment.