De la 01.01.2018, salariul minim brut pe tara se stabileste la 1.900 lei lunar, astfel:

Infografic realizat de echipa Manager.ro

salariu

miercuri, 6 aprilie 2011

Curs expert achizitii publice

Bună ziua,
în perioada 12-15 mai 2011 organizăm în Predeal cursul de
Expert Achiziţii Publice
(COR 241940) acreditare naţională

Faceţi parte din comisiile de evaluare, din comisiile de deschidere a ofertelor, din departamentul de achiziţii? Nu sunteţi încă familiarizat cu operarea în SEAP?
Sunteţi ofertant şi doriţi să vă cunoaşteţi drepturile şi obligaţiile, cum să formulaţi şi să depuneţi o contestaţie solidă?
Cursul nostru are un pronunţat caracter practic, cu exemple, aplicaţii şi analize în urma cărora participanţii se familiarizează cu legislaţia de bază ȋn vigoare, deprind modul de operare în SEAP şi dobândesc abilităţile necesare administrării unui proces complet de achiziţii publice.
Programul este de la 11:00 - 18:30, Joi, 9:30 - 17:00 Vineri şi Sâmbătă iar examinarea va avea loc Duminică la ora 11:00
Cursul acoperă urmatoarele teme:
 • Sistemul achiziţiilor publice (ANRMAP, UCVAP, CNSC, CURTEA DE CONTURI)
 • Principiile care guvernează procesul achiziţiilor publice
 • Tipuri de contracte
 • Acordul cadru
 • Contracte de publicitate media
 • Prezentarea CPV şi a modului de codificare precum şi încadrarea produselor similare
 • Estimarea valorii contractului
 • Estimarea valorii în cadrul Acordului cadru
 • Prezentarea formelor de participare, asociere, subcontractare, precum şi a interdicţiilor
 • Reguli de publicitate - modalităţile de asigurare a transparenţei procedurii de atribuire a contractelor/acordurilor cadru de achiziţie publică
 • Operarea în SEAP
 • Proceduri de atribuire off line
 • Prezentarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică on line
 • Criterii de calificare
 • Criterii de atribuire
 • Prezentarea condiţiilor în care poate fi anulată o procedură de achiziţie publică
 • Prezentarea regulilor şi modalităţilor de întocmire a unei documentaţii de atribuire
 • Prezentarea modalităţilor de elaborare a ofertelor şi a ofertelor alternative
 • Prezentarea comisiei de evaluarea a ofertelor şi a atribuţiilor acesteia
 • Prezentarea conţinutului dosarului de achiziţie publică şi obligaţiile care decurg din legislaţie privind necesitatea întocmirii acestuia
 • Prezentarea modalităţilor de solutionare a contestaţiilor
Trainer: Amalia DUŢĂ, formator cu o experienţă de peste 15 ani în derularea achiziţiilor publice şi livrarea sesiunilor de pregătire aferente.
Preţ/participant : 750 lei
Opţional: Cazare hotel în camere single cu pensiune completă: 650 lei
Opţional: Examen (condiţionat de participarea la curs şi de Diploma de Studii Superioare): 250 lei
Conform legii, nu se percepe TVA pentru cursurile finalizate cu examen CNFPA
Reducere 4% şi 6% pentru al 2-lea, respectiv al 3-lea participant al aceleiaşi organizaţii. 
Loc de desfăşurare: Predeal
Hotel Dragului (lângă Petrom) www.hoteldragului.ro
Mai multe detalii aici: www.bestsmart.ro
Persoană de contact: Ştefan Bădescu
stefan.badescu@bestsmart.ro
tel: 0746 635 743
Înscrierea se face completând forumularul şi trimiţându-l prin fax la 031 814 6 748 sau prin e-mail la stefan.badescu@bestsmart.ro

Vã puteti completa competentele profesionale urmând si alte cursuri din portofoliul nostru: Formator, Manager Proiect, Expert Accesare Fonduri Structurale si de Coeziune Europene, Manager Resurse Umane.
Cursurile Best Smart Consulting sunt recunoscute la nivel european datorita certificarii CNFPA.

Curs de formator (COR 241205) cu acreditare nationala

Bună ziua,
în perioada 26 mai - 4 iunie 2011 organizăm în Bucureşti cursul de
Formator
(COR 241205) acreditare naţională

Unii, îi spun Trainer, alţii îi spun Lector. Noi îi spunem Formator.
Oricum l-am numi, el trebuie să facă acelaşi lucru: să formeze oameni într-un anumit domeniu. Se spune că „a 
preda” este o „meserie”, însă „a învăţa” pe ceilalţi este o „artă”! Noi vă putem transforma "meseria" în "artă". Vă învăţăm cum să clădiţi şi să aplicaţi această artă în a-i învăţa pe ceilalţi!
Cursul nostru abordează cele 8 competenţe specifice ocupaţiei de FORMATOR dintr-un punct de vedere holist. Metoda de instruire urmează principiile învăţării la adulţi, respectiv învăţarea interactivă, prin implicarea permanentă în jocuri şi exerciţii, prin alternarea modelelor teoretice cu exemplificări practice şi prin experimentarea imediată. Ultima zi de curs este dedicată evaluării 360° care constă în filmarea participanţilor în timpul unei scurte prezentări şi evaluarea aspectelor esenţiale ale unui bun formator, din mai multe unghiuri: cele ale colegilor de grup, cel al formatorului şi cel al propriei evaluări. De-a lungul timpului această metodă s-a dovedit foarte utilă participanţilor pentru că oferă o apreciere imediată din partea colegilor şi a formatorului, dublată de propria evaluare şi urmată de un plan de perfecţionare. Caseta filmată revine sponsorului şi fiecare cursant va putea obţine o copie. Formatorii folosesc toată gama de echipamente audio/video pentru a asigura o cât mai bună transmitere a informaţiilor şi pentru a stimula toate căile de învăţare. Fiecare modul de curs dispune de câte o prezentare în Power Point pe care formatorii o vor folosi în livrare alături de demonstraţiile făcute pe foile de flipchart.
Programul este de la 9:30 la 17:00 în zilele de Joi, Vineri, SâmbătăJoi, Vineri. Examinarea va avea loc Sâmbătă 04.06.2011 la ora 10:00
Cursul acoperă urmatoarele teme (în conformitate cu acreditarea CNFPA):
 • Pregătirea formării
 • Realizarea activităţilor de formare
 • Evaluarea participanţilor
 • Aplicarea metodelor şi tehnicilor de formare
 • Marketingul formării
 • Proiectarea programelor de foramre
 • Organizarea programelor şi a stagiilor de formare
 • Elaborarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare
 • Evaluarea 360° a abilităţilor de formator
Trainer: Emilia Cernăianu
Consultant şi formator în proiecte internaţionale şi tutor cu experienţă de peste 16 ani..
Preţ/participant : 1.800 lei
Opţional: Examen (condiţionat de participarea la curs şi de Diploma de Studii Superioare): 250 lei
Conform legii, nu se percepe TVA pentru cursurile finalizate cu examen CNFPA
Reducere 4% şi 6% pentru al 2-lea, respectiv al 3-lea participant al aceleiaşi organizaţii. 
Loc de desfăşurare: Bucureşti
Hotel Rin Central
Mai multe detalii aici: www.bestsmart.ro
Persoană de contact: Ştefan Bădescu
stefan.badescu@bestsmart.ro
tel: 0746 635 743
Înscrierea se face completând forumularul şi trimiţându-l prin fax la 031 814 6 748 sau prin e-mail la stefan.badescu@bestsmart.ro

Vã puteti completa competentele profesionale urmând si alte cursuri din portofoliul nostru: Manager Proiect, Expert Achiziţii Publice, Expert Accesare Fonduri Structurale si de Coeziune Europene, Manager Resurse Umane.
Cursurile Best Smart Consulting sunt recunoscute la nivel european datorita certificarii CNFPA.