De la 01.01.2018, salariul minim brut pe tara se stabileste la 1.900 lei lunar, astfel:

Infografic realizat de echipa Manager.ro

salariu

miercuri, 16 februarie 2011

Oferta cursuri gratuite (2)

Stimaţi rezervişti,

 • Sunteţi în căutarea unui loc de muncă ?...
 • Aţi fost militar activ şi doriţi să vă puneţi în valoare cunoştinţele şi experienţa acumulate de-a lungul anilor petrecuţi în serviciul militar?...
 • Vă interesează să participaţi gratuit la cursuri de specializare acreditate pentru reconversia profesională a personalului militar disponibilizat sau pensionat anticipat din Bucureşti şi garnizoanele limitrofe?
 • Vă interesează să participaţi gratuit la cursuri care vă oferă şi alte facilităţi precum:
-  servirea gratuită a mesei între orele de cursuri care se desfăşoară sâmbătă şi duminică?
-  bufet în pauze (cafea şi gustări reci)?
-  o bursă de aproximativ 400 lei pe lună calculată proporţional cu prezenţa la cursuri?
 • Detalii despre cursuri găsiţi în documentul ataşat, precum şi pe pagina de Internet: http://www.caisj.ro.
 • Dacă sunteţi interesaţi vă rugăm sa completaţi cererea de înscriere ataşată şi să o transmiteți la adresa de e-mail inscriericursuri@gmail.com.
       
CONDIŢII DE ÎNSCRIERE:
 1. Fost militar activ;
 2. Vârsta până în 65 ani;
 3. În prezent nu aveţi un loc de muncă;
 4. Locuiţi în municipiul Bucureşti sau în judeţul Ilfov.

2 ataşamente — Descărcaţi toate ataşamentele  
oferta-cursuri-CAISJ-2011.docoferta-cursuri-CAISJ-2011.doc
361K   Vizualizaţi   Descărcaţi  

cerere inscriere.doccerere inscriere.doc
140K   Vizualizaţi   Descărcaţi   

 
OFERTA DE CURSURIAceste cursuri sunt cofinantate din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.


PROIECTUL NR. 1

PROIECTUL NR. 2
O nouă şansă pe piaţa muncii pentru personalul din sistemul public de apărare

Deschidem piaţa muncii pentru personalul din sistemul public de apărareCuprinde 2 cursuri care se desfăşoară în aceeaşi perioadă dar în zile diferite ale săptămânii.

Cuprinde 2 cursuri care se desfăşoară în aceeaşi perioadă dar în zile diferite ale săptămânii.
I.             Cursul de specializare «Consilier informare şi orientare privind  cariera»

I.             Cursul de specializare «Formator de formatori pentru pregătirea continuă a adulţilor»
·     Se desfăşoară timp de 16 zile pe durata a 2 luni, numai în zilele de sâmbătă şi duminică.
·     Seriile de desfăşurare ale cursului:
-    Seria I:        02.04.2011 – 22.05.2011
-    Seria II:      04.06.2011 – 24.07.2011
-    Seria III:     06.08.2011 – 25.09.2011

·     Se desfăşoară timp de 16 zile pe durata a 2 luni, numai în zilele de sâmbătă şi duminică.
·     Seriile de desfăşurare ale cursului:
-    Seria I:        02.04.2011 – 22.05.2011
-    Seria II:      04.06.2011 – 24.07.2011
-    Seria III:     06.08.2011 – 25.09.2011
·     Numărul maxim de cursanţi pe serie: 28

·     Numărul maxim de cursanţi pe serie: 28
·     Durata cursului în ore: 102

·     Durata cursului în ore: 106
·     Modul de desfăşurare a cursurilor:
-    Sâmbăta, 8 ore (50 minute / oră), între orele 09.00 – 16.00, cu o oră pauză de prânz (13.00 – 13.50)
-    Duminica, 6 ore (50 minute / oră), între orele 09.00 – 14.00, cu o oră pauză de prânz: 12.00 – 12.50

·     Modul de desfăşurare a cursurilor:
-    Sâmbăta, 8 ore (50 minute / oră), între orele 09.00 – 16.00, cu o oră pauză de prânz (13.00 – 13.50)
-    Duminica, 6 ore (50 minute / oră), între orele 09.00 – 14.00, cu o oră pauză de prânz: 12.00 – 12.50
II. Cursul de specializare «Manager de securitate»

II. Cursul de specializare «Manager de securitate»
·     Se desfăşoară timp de 24 zile pe durata a 2 luni, numai în zilele de marţi, miercuri şi joi.
·     Seriile de desfăşurare ale cursului:
-    Seria I:        05.04.2011 – 26.05.2011
-    Seria II:      07.06.2011 – 28.07.2011
-    Seria III:     02.08.2011 – 22.09.2011

·     Se desfăşoară timp de 24 zile pe durata a 2 luni, numai în zilele de marţi, miercuri şi joi.
·     Seriile de desfăşurare ale cursului:
-    Seria I:        01.03.2011 – 24.04.2011
-    Seria II:      03.05.2011 – 26.06.2011
-    Seria III:     05.07.2011 – 28.08.2011
·     Numărul maxim de cursanţi pe serie: 28

·     Numărul maxim de cursanţi pe serie: 28
·     Durata cursului în ore: 96

·     Durata cursului în ore: 96
·     Modul de desfăşurare a cursurilor:
-    Marţi, 4 ore (50 minute / oră), între orele            16.30 – 20.30
-    Miercuri, 4 ore (50 minute / oră), între orele 16.30 – 20.30
-    Joi, 4 ore (50 minute / oră), între orele            16.30 – 20.30

·     Modul de desfăşurare a cursurilor:
-    Marţi, 4 ore (50 minute / oră), între orele            16.30 – 20.30
-    Miercuri, 4 ore (50 minute / oră), între orele 16.30 – 20.30
-    Joi, 4 ore (50 minute / oră), între orele             16.30 – 20.30

Precizări

·     Fiecare cursant trebuie să parcurgă ambele cursuri din cadrul unui proiect.
·     Fiecare curs se încheie cu o evaluare finală de 2 ore.
·     Fiecare absolvent primeşte două certificate de competenţă cu recunoaştere naţională şi europeană, eliberate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale împreună cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.
·     Cursurile se vor desfăşura la punctul de lucru al Fundaţiei din Calea Plevnei nr.5 3, Et.42, Sectorul 1, Bucureşti (lângă Casa de cultură a studentilor, în spatele Parcului Operei).
·     Cursurile, mesele şi  trataţiile sunt gratuite.
·     Fiecare cursant primeşte pe baza prezenţei la cursuri o subvenţie de participare în valoare netă lunară de 400 lei (800 lei pentru cele 2 luni de cursuri).


DETALII DEPRE CURSURI

                               I.           Cursul de specializare acreditat CNFPA «Consilier informare şi orientare privind  cariera».
            Cursul se desfăşoară conform unei programe elaborate pe baza standardului ocupaţional, pe parcursul a 102 ore : 42 de ore teorie şi 62 de ore de practică. Examinarea finală a cursanţilor are o durată de 2 ore şi include atât probă teoretică, cât şi probă practică.
 Absolvenţii primesc certificat emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în conformitate cu autorizaţia SB nr. 000369, în acest certificat fiind înscrise şi competenţele dobândite prin participarea la curs, respectiv:
 • Întocmirea rapoartelor;
 • Întocmirea şi administrarea documentelor specifice;
 • Adoptarea deciziilor;
 • Elaborarea psihoprofesiogramelor;
 • Elaborarea studiilor sociologice;
 • Lucrul în echipă;
 • Administrarea şi prelucrarea informaţiilor cu ajutorul tehnicii de calcul;
 • Culegerea şi organizarea informaţiilor;
 • Perfecţionarea profesională;
 • Evaluarea psihoprofesională a clienţilor;
 • Instruirea clienţilor pentru automotivare;
 • Organizarea întâlnirilor de grup programate;
 • Planificarea activităţii proprii;
 • Comunicarea interpersonală;
 • Consilierea profesională.
Echipa de lectori ai acestui curs este formată din patru persoane cu experienţă certificată în formarea adulţilor şi în domeniile psihologie, pedagogie, economie.

                            II.           Cursul de specializare acreditat CNFPA «Formator de formatori pentru pregătirea continuă a adulţilor».
            Cursul se desfăşoară conform unei programe elaborate pe baza standardului ocupaţional, cod COR 241205, pe parcursul a 106 ore: 36 de ore teorie şi 70 de ore de practică. Examinarea finală a cursanţilor are o durată de 2 ore şi include atât probă teoretică, cât şi probă practică. Nr. total de ore 106: 36 de ore teorie, 76 de ore practica.
 Absolvenţii primesc certificat emis de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în conformitate cu autorizaţia seria SB nr. 000418, în acest certificat fiind înscrise şi competenţele dobândite prin participarea la curs, respectiv:
·         Pregătirea formării;
·         Realizarea activităţilor de formare;
·         Evaluarea participanţilor la formare;
·         Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare;
·         Marketing-ul formării;
·         Proiectarea programelor de formare;
·         Organizarea programelor si stagiilor de formare;
·         Evaluarea, revizuirea si asigurarea calitatii programelor si a stagiilor de formare.

                         III.           Cursul de specializare în curs de acreditare CNFPA «Manager de securitate».
            Cursul se desfăşoară conform unei programe elaborate pe baza standardului ocupaţional Cod COR-516912, pe parcursul a 96 ore: 32 de ore teorie şi 64 de ore de practică. Examinarea finală a cursanţilor are o durată de 2 ore şi include atât probă teoretică, cât şi probă practică.
 Absolvenţii primesc certificat emis de Fundaţia „Centrul Academic Internaţional pentru Securitate şi Justiţie”, în acest certificat fiind înscrise şi competenţele dobândite prin participarea la curs, respectiv:
 • Planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul protecţiei fizice;
 • Planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul protecţiei personalului;
 • Planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul protecţiei documentelor;
 • Planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul protecţiei industriale (a contractelor);
 • Planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul INFOSEC (protecţia informaţiilor din mediul electronic).
Echipa de lectori ai acestui curs este formată din patru persoane cu experienţă certificată în formarea adulţilor şi în domeniile securitate, psihologie, pedagogie, economie.
CERERE DE INSCRIERE

Subsemnatul …............................................... posesor al BI/CI seria .. nr. …....., eliberat de …..........................., CNP nr …...................................., în calitate de solicitant de servicii de formare profesională continuă a adulţilor în cadrul proiectului „..............................................................................”, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform prevederilor articolelor 473, 474, 479-484 din Codul Penal, declar pe propria răspundere următoarele:
·         Date de contact:
o       Telefon.............
o       E-mail.............
·         Localitate de reşedinţă:
o       Adresă..........................
o       Judeţ...........................
·         Gen:
o       Masculin
o       Feminin
·         Nationalitate
·         Statutul pe piata muncii:
o       Angajati
o       Şomeri
o       Persoane inactive
·         Detalierea statutului pe piaţa muncii – categoria angajaţi:
o       Angajaţi pe cont propriu
o       Nu este cazul
·         Detalierea statutului pe piaţa muncii – categoria şomeri:
o       Şomeri de lungă durată (nu se mai află în evidenţa oficiilor de muncă)
o       Nu este cazul
·         Detalierea statutului pe piaţa muncii – categoria persoane inactive:
o       Persoane inactive din educaţie şi formare
o       Pensionari
o       Persoane care au renunţat la afaceri
o       Persoane cu dizabilităţi permanente
o       Persoane casnice
o       Alte categorii
o       Nu este cazul
·         Vârsta / ani
o       Sub 15 ani
o       15-24 ani
o       25-45 ani
o       45-54 ani
o       55-64 ani
o       Peste 64 ani
·         Persoane aparţinând grupurilor vulnerabile:
o       Minorităţi
o       Migranţi
o       Persoane cu dizabilităţi
o       Alte categorii de persoane dezavantajate
o       Nu este cazul
·         Nivelul studiilor:
o       ISCED 1 – Învăţământ primar (4 clase)
o       ISCED 2 – Învăţământ profesional (8-10 clase)
o       ISCED 3 – Învăţământ liceal
o       ISCED 4 – Învăţământ preuniversitar post-liceal
o       ISCED 5 – Învăţământ universitar
o       ISCED 6 – Învăţământ universitar
Sunt de acord cu verificarea si prelucrarea electronica a datelor mele cu caracter personal, in cadrul proiectului „...........................................................................................”

Data:
                    (completării)
Semnătura solicitantului